مراقبتهای بعد از جراحی دیسک گردن با لیزر (PLDD)

دوشنبه 08 ژوئن 2020

۱-  تا سه روز اول بعد از عمل، استراحت در بستر(استراحت نسبی)، مصرف مسکن، ضد التهاب و آنتی بیوتیک تجویزی، و بستن گردن بند طبی نرم به صورت شبانه روزی.

۲-  دو روز بعد از عمل میتوانید چسبهای محل عمل را برداشته و یک نوبت استحمام کوتاه مدت انجام دهید.

۳- از روز سوم گردن بند طبی را در هنگام خواب و یا استراحت بردارید.

۴- از روز پنجم تا دو هفته ، گردن بند طبی را فقط در هنگام انجام کارهایی که تمرکز زیادی میخواهد و موجب میشود گردن شما نا خواسته برای مدت طولانی بدون حرکت در حالت خم قرار گیرد

(مانند مطالعه یا کار با کامپیوتر) استفاده شود.

۵- از پایان هفته اول افزایش تدریجی زمان پیاده روی (شروع از ۱۵ دقیقه در روز)

۶- در طول دو هفته اول فعالیتهای فیزیکی گردن خود را محدود کرده و به هیچ وجه، زیاده از حد گردن خود را خم و راست نکنید .