تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو

دوشنبه 08 ژوئن 2020
۱- روی صندلی بنشینید به طوریکه زانوها حدود ۹۰ درجه خم شده باشد. سپس پاها را به نوبت باز کنید و در حالیکه عضله ران را منقبض می کنید، حدود ۵ ثانیه آن¬را در این وضعیت نگاه دارید. این ورزش باید برای هر پا ۱۰ مرتبه، و در ۳ نوبت صبح، ظهر و شب انجام شود.
تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو
۲- طاقباز روی زمین دراز بکشید یک پا را ۹۰ درجه خم کنید به¬طوریکه کف پا روی زمین باشد. پای دیگر را در حالیکه کاملا صاف و کشیده است ۱۰ سانتی¬متر به آرامی از زمین بلند کرده و به¬مدت ۱۰ ثانیه نگاه دارید. این ورزش باید برای هر پا ۱۰ مرتبه، و در ۳ نوبت در طول شبانه¬روز (صبح، ظهر وشب) انجام شود.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod