دکتر محمودرضا آل بویه

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران
بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي ایران
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
عضو شورای سردبیری مجله بیهوشی و درد وابسته به انجمن رژيونال آنستزي ودرد ايران
عضو گروه فوق تخصصی پزشکان درد شفا

سمتهای اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات)

رییس بخش بیهوشی بیمارستان اکباتان همدان (1376-1373)
مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان (1382-1379)
مسئول اجرایی آزمون های دبیرخانه شورای آموزشی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (1383-1384)
ریاست بیمارستان شهدای هفتم تیر(1386-1384)
ریاست بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) (1389-1387)
معاونت امور هییت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1392)
معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دی ماه 1392 تا کنون)

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به زبان خارجی( داخلي وخارجي) :

1- Dose Changes in the Electrical Resistance of an Acupuncture Meridian Predict Pain Intensity Following Orthopedic Surgery? Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
2- Effects of Premedication with Metoprolol on Bleeding and Induced Hypotension in Nasal Surgery. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
3- Prinzmetals Angina in a Pregnant Woman : a Case Report. the journal of Tehran university heart center.
4- Evaluation of the Efficacy of Iintrathecal Injection of Amitriptyline and Doxepin in Spinal Anesthesia in Comparison With Bupivacaine in Rats. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine.
5- A randomized Controlled trial on Analgesic Effects of Interavenous Acetaminophen versus Dexamethasone after pediatric Tonsillectomy. Iranian Red Crescent Medical Journal.
6- Use of Remifentanil and Alfetanil in Endotracheal Intubation:Acomparative Study. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
7- Effect of preoperative use of oral Dextromethorphan on Postoperative need for Analgesics in patients with knee Arthroscopy. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine.
8- The maternal and neonatal effects of adding tramadol to %2 lidocaine in epidural anesthesia for cesarean section. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
9- Aanalgesic effects of adding lidocaine to morphine pumps after orthopedic surgeries. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر فارسي

1- مقایسه تاثیر پروپوفول و تیوپنتال بر تغییرات همودینامیک و طول مدت توقف تنفسی به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
2- مقایسه اثرات بی دردی آپوتل وریدی با اکسی کدون و استامینوفن کدیین خوراکی بعد از عمل سپتورینوپلاستی، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
3- مقایسه اثرات ترکیب فنتانیل + لیدوکائین + پاولون" با لیدوکائین در بی حسی منطقه ای داخل وریدی، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
4- مقایسه اثرات بی دردی افزودن کتامین به مورفین و ترامادول پس از جراحی های بزرگ شکمی تحت بیهوشی عمومی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
5- مقایسه تغییرات ACTH و کنترل درد در دو روش بی دردی وریدی و اپیدورال مداوم در بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحت ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
6- مقایسه اثرات سداتیو رمیفنتانیل با پروپوفول در اعمال جراحی کاتاراکت سالمندان تحت بلوک موضعی رتروبولبار ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
7- بررسی اث افزودن منیزیوم سولفات به بوپی واکائین وفنتانیل در بی حسی نخاعی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
8- مقایسه بلوک فوق ترقوه ای با دو روش استفاده از تحریک عصبی و سونوگرافی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
9- بررسی تاثیر تزریق اینتراتکال آمی تریپتیلین و دوکسپین در ایجاد بیحسی نخاعی و مقایسه آن با بوپیواکائین ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
10- بررسی سونوآناتومیک فاصله قدامی پوست تا زائده عرضی مهره ششم گردنی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
11- بررسی اثرات بی حسی تزریق داخل نخاعی مپریدین و لیدوکائین 5% در بیمارانی که تحت عمل رزکسیون پروستات از راه مجرا قرار می گیرند مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
12- مقایسه دو روش بی دردی توسط بیمار به صورت وریدی و از طریق کاتتر فمورال بعد از جراحی ترمیم رباط قدامی زانو، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
13- بررسی تاثیر افزودن دوزهای مختلف وراپامیل به لیدوکائین 5/1%جهت بلوک حسی – حرکتی آگزیلاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
14- بررسی تاثیر افزودن دگزامتازول به بیکربنات سدیم و لیدوکائین 5/1% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزیلاری و بی دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی،، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
15- اثر پالس رادیوفرکوئنسی داخل مفصلی بر میزان درد و دامنه حرکت مفصل زانو در استئوآرتریت زانو، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

محل کار:

نشاني مطب: تهران – سعادت آباد – میدان کاج – ابتدای خیابان سرو غربی – ساختمان پزشکان سینا – نیم طبقه دوم – واحد 5
021-22112885-22066530-22066542:تلفاکس
تلفن همراه: 2 27 26 25 0910
بيمارستان فوق تخصصي نور افشار، كلينيك فوق تخصصي درد : تهران، میدان باهـنر(نیاوران)،خیابان پور ابتهاج (کاشانک)، خیابان خداوردی، کوچه شهید صادقین (17 غربی)، بیمارستان فوق ¬تخصصی نورافشار
تلفن تماس: 22824069-021
بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص): تهران-ستارخان- خیابان نیایش
تلفن تماس:64352107-021
بيمارستان فوق تخصصي پاستور نو، كلينيك فوق تخصصي درد: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش خیابان هشتم، بیمارستان پاسـتور نو
تلفن تماس:88549154 -021