مراقبتهای بعد از جراحی دیسک گردن با لیزر (PLDD)

۱-  تا سه روز اول بعد از عمل، استراحت در بستر(استراحت نسبی)، مصرف مسکن، ضد التهاب و آنتی بیوتیک تجویزی، و بستن گردن بند طبی نرم به صورت شبانه روزی.

2-  دو روز بعد از عمل میتوانید چسبهای محل عمل را برداشته و یک نوبت استحمام کوتاه مدت انجام دهید.

3- از روز سوم گردن بند طبی را در هنگام خواب و یا استراحت بردارید.

4- از روز پنجم تا دو هفته ، گردن بند طبی را فقط در هنگام انجام کارهایی که تمرکز زیادی میخواهد و موجب میشود گردن شما نا خواسته برای مدت طولانی بدون حرکت در حالت خم قرار گیرد

(مانند مطالعه یا کار با کامپیوتر) استفاده شود.

5- از پایان هفته اول افزایش تدریجی زمان پیاده روی (شروع از 15 دقیقه در روز)

6- در طول دو هفته اول فعالیتهای فیزیکی گردن خود را محدود کرده و به هیچ وجه، زیاده از حد گردن خود را خم و راست نکنید .

7- ممکن است در روزهای بعد از عمل دیسک گردن دردهایی را مشابه با دردهای قبل از عمل دیسک گردن حس کنید. نگران این دردها نباشید.

8-  تمرینات بازتوانی ورزشی و فیزیوتراپی خود، از جمله تمرین زیر را از هفته سوم به بعد از سر بگیرید.

 

-          چانه خود را بدون خم کردن گردن به داخل بکشید و در همین حالت تا ده شماره نگاه داشته باشید.این ورزش را پنج بار در سه نوبت(صبح، ظهر،شب) انجام دهید.

-          حرکت دست و شانه ها فقط  در جهت جلو و عقب به آهستگی به طوری که شانه ها از 90 درجه بالاتر نیاید

-          حرکت آرنج و مچ دست و انگشتان در تمام جهات به آهستگی

9- تا یکماه بعد از عمل از بلند کردن اجسام سنگین تر 2 کیلوگرم خودداری شود.

10- عدم قراردادن به هنگام خواب دستهایتان را بالای سرقرار ندهید.

11- در طول سه هفته اول از نشستن و ایستادن طولانی مدت  بپرهیزید.