ورزشهای کششی شانه

ورزشهای کششی شانه
یکشنبه 07 ژوئن 2020

حرکت پاندولی:

در حالت ایستاده و با تکیه دادن یکی از دستها به یک میز برای حفظ تعادل و با خم شدن به جلو، دست دیگر خود را شل نگه دارید و مانند یک پاندول به جلو- عقب ، طرفین و به صورت چرخشی حرکت دهید.

ورزشهای کششی شانه

چرخش به سمت داخل:

در حالت ایستاده یک میله یا عصا را از پشت همانطور که در شکل میبینید نگه دارید طوریکه با یک دست محکم آن را نگه دارید و با دست دیگر تا جایی که میتوانید و درد ایجاد نمیشود بکشید، سپس بمدت ٣٠ ثانیه در حالت حداکثر کشش بدون درد این وضعیت را حفظ کنید و بعد ٣٠ ثانیه استراحت کرده و ۵ تا ١٠ بار با تکرار برای سمت مقابل این حرکت را روزانه انجام دهید

ورزشهای کششی شانه

کشش به سمت مقابل بازو:

در حالت ایستاده و به نرمی و آهستگی آرنج دست خود را با دست مقابل گرفته و تا جاییکه درد ندارد به سمت کتف مقابل بکشید، این کشش را برای ٣٠ ثانیه حفظ کنید و سپس ٣٠ ثانیه استراحت به دست بدهید و بعد برای سمت مقابل این حرکت را تکرا کنید، طوریکه ۵-١٠ بار این نرمش در روز برای هر طرف انجام شود.

ورزشهای کششی شانه

 

ارسال شده در ورزش های درمانی توسط admin

ارسال نظر

نوزده + پنج =

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod