ورزشهای مفید برای کمردرد در آب

ورزشهای مفید برای کمردرد در آب
دوشنبه 08 ژوئن 2020
۱٫ در حالی که بازوها در پهلو و پاها کنار یکدیگر قرار دارند، پشت به دیوار استخر بایستید. سپس پای مبتلا را بلند کنید و با هر دو دست زیر زانو را بگیرید. زانو را به بالا، به طرف قفسه سینه بکشید تا کشش را در پشت مفصل ران احساس کنید در حالیکه پای مخالف را صاف نگه می دارید. تا ۱۰ شماره در این وضعیت بمانید، سپس شل کنید. این تمرین را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.
ورزشهای مفید برای کمردرد در آب
۲٫ در حالی که پاها به اندازه عرض شانه ها باز است رو به دیوار استخر بایستید. لبه استخر را با هر دو دست نگه داشته و تا جایی که می شود از دیوار فاصله بگیرید، طوریکه آرنجها صاف باشد. در حالی که کمی قفسه سینه را به طرف بالا بلند می کنید، لگن را تا جایی که می¬توانید به دیوار نزدیک کنید و ۱۰ شماره نگه دارید. سپس لگن را تا جایی که می¬توانید از دیوار دور کنید و ۱۰ شماره نگه دارید. این تمرین را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.
ورزشهای مفید برای کمردرد در آب
۳٫ کنار دیواره استخر بایستید به اندازه طول دست ( سمت درگیر) از لبه استخر فاصله گرفته و دست دیگرتان را روی کمر قرار دهید. پاها را در کنار هم قرار داده و بدون آنکه پاها از زمین بلند شوند و یا زانوها خم شوند لگن را تا جایی که می-توانید به دیوار استخر نزدیک کنید تا کشش را در قسمت خارجی ران لگن وتنه احساس کنید . تا ۱۰ شماره در این وضعیت بمانید، سپس به حالت اول بازگردید. این تمرین را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.
ورزشهای مفید برای کمردرد در آب
۴٫ در حالی که پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کرده اید پشت به استخر بایستید. زانوها را صاف نگه دارید. سعی کنید قوس کمر خود را به دیواره استخر بچسبانید بطوریکه فاصله¬ای بین کمرتان تا دیواره استخر نباشد تا ۱۰ شماره در این وضعیت بمانید، سپس عضلات کمری خود را شل کنید. این تمرین را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.
ورزشهای مفید برای کمردرد در آب

ارسال نظر

9 + شش =

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod