ورزشهای تقویت عضلات شانه

ورزشهای تقویت عضلات شانه
یکشنبه 07 ژوئن 2020

چرخش خارجی:

با یک باند کشی به طول حدود ٣ فوت ( ١متر=٣ فوت)، یک لوپ یا حلقه همانطور که در شکل میبینید درست کنید و سپس یک سر آن را به دستگیره در یا محل ثابتی ببندید، بعد با در دست گرفتن سر دیگر آن و در حالیکه آرنج خود را نزدیک به بدن خود نگه داشته اید، سعی کنید دست خود را به سمت خارج بچرخانید ؛ ٣٠ ثانیه نگه دارید و دوباره به حالت اول برگردید. این حرکت را برای دست دیگرتان تکرار کنید و ۵-١٠ بار در روز انجام دهید.

ورزشهای تقویت عضلات شانه

کشش مستقیم:

در حالیکه باند کشی خود را به در بسته اید از روبرو همانطور که میبینید، سر باند را در دست گرفته و در حالیکه آرنج خود را در کنار بدن قرار داده اید، به سمت عقب و سپس به جلو این باند را بکشید و سپس با دست دیگر خود این حرکت را تا پنج بار در روز انجام دهید.

ورزشهای تقویت عضلات شانه

کشش داخلی:

با همین باند کشی و همانطور که در شکل میبینید سعی کنید دست خود را به سمت بدن خود کشیده یا نزدیک کنید و بعد دوباره به حالت اول برگردید.

ورزشهای تقویت عضلات شانه

حمل وزنه در حالت افقی:

در حالیکه به شکم دراز کشیده اید، سعی کنیددر حالیکه دست خود را به حالت آویزان نگه داشته اید، یک وزنه با وزن تقریبی ۵ پوند یا حدود ٢ کیلوگرم را به سمت بالا تا حدود چشمهای خود بیاورید و ۵ ثانیه نگه دارید و سپس به حالت اولیه برگردید، با دست مقابل نیز این حرکت را ملا تا پنج بار در روز انجام دهید.

ورزشهای تقویت عضلات شانه

ارسال نظر

دو × 3 =

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod