دکتر محمودرضا آل بویه

دکتر محمودرضا آل بویه

فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه علوم پزشکی ایران
بورد تخصصی آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه از دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
عضو شورای سردبیری مجله بیهوشی و درد وابسته به انجمن رژیونال آنستزی ودرد ایران
عضو گروه فوق تخصصی پزشکان درد شفا

سمتهای اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات)

  • رییس بخش بیهوشی بیمارستان اکباتان همدان (۱۳۷۶-۱۳۷۳)
  • مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان (۱۳۸۲-۱۳۷۹)
  • مسئول اجرایی آزمون های دبیرخانه شورای آموزشی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (۱۳۸۳-۱۳۸۴)
  • ریاست بیمارستان شهدای هفتم تیر(۱۳۸۶-۱۳۸۴)
  • ریاست بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) (۱۳۸۹-۱۳۸۷)
  • معاونت امور هییت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۹۲)
  • معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دی ماه ۱۳۹۲ تا کنون)

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به زبان خارجی( داخلی وخارجی) :

۱- Dose Changes in the Electrical Resistance of an Acupuncture Meridian Predict Pain Intensity Following Orthopedic Surgery? Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
۲- Effects of Premedication with Metoprolol on Bleeding and Induced Hypotension in Nasal Surgery. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
۳- Prinzmetals Angina in a Pregnant Woman : a Case Report. the journal of Tehran university heart center.
۴- Evaluation of the Efficacy of Iintrathecal Injection of Amitriptyline and Doxepin in Spinal Anesthesia in Comparison With Bupivacaine in Rats. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine.
۵- A randomized Controlled trial on Analgesic Effects of Interavenous Acetaminophen versus Dexamethasone after pediatric Tonsillectomy. Iranian Red Crescent Medical Journal.
۶- Use of Remifentanil and Alfetanil in Endotracheal Intubation:Acomparative Study. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
۷- Effect of preoperative use of oral Dextromethorphan on Postoperative need for Analgesics in patients with knee Arthroscopy. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine.
۸- The maternal and neonatal effects of adding tramadol to %2 lidocaine in epidural anesthesia for cesarean section. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine
۹- Aanalgesic effects of adding lidocaine to morphine pumps after orthopedic surgeries. Journal of Anesthesiology and Pain Medicine

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر فارسی

۱- مقایسه تاثیر پروپوفول و تیوپنتال بر تغییرات همودینامیک و طول مدت توقف تنفسی به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۲- مقایسه اثرات بی دردی آپوتل وریدی با اکسی کدون و استامینوفن کدیین خوراکی بعد از عمل سپتورینوپلاستی، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۳- مقایسه اثرات ترکیب فنتانیل + لیدوکائین + پاولون” با لیدوکائین در بی حسی منطقه ای داخل وریدی، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۴- مقایسه اثرات بی دردی افزودن کتامین به مورفین و ترامادول پس از جراحی های بزرگ شکمی تحت بیهوشی عمومی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۵- مقایسه تغییرات ACTH و کنترل درد در دو روش بی دردی وریدی و اپیدورال مداوم در بیماران جراحی ارتوپدی اندام تحت ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۶- مقایسه اثرات سداتیو رمیفنتانیل با پروپوفول در اعمال جراحی کاتاراکت سالمندان تحت بلوک موضعی رتروبولبار ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۷- بررسی اث افزودن منیزیوم سولفات به بوپی واکائین وفنتانیل در بی حسی نخاعی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۸- مقایسه بلوک فوق ترقوه ای با دو روش استفاده از تحریک عصبی و سونوگرافی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۹- بررسی تاثیر تزریق اینتراتکال آمی تریپتیلین و دوکسپین در ایجاد بیحسی نخاعی و مقایسه آن با بوپیواکائین ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۱۰- بررسی سونوآناتومیک فاصله قدامی پوست تا زائده عرضی مهره ششم گردنی ، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
۱۱- بررسی اثرات بی حسی تزریق داخل نخاعی مپریدین و لیدوکائین ۵% در بیمارانی که تحت عمل رزکسیون پروستات از راه مجرا قرار می گیرند مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
۱۲- مقایسه دو روش بی دردی توسط بیمار به صورت وریدی و از طریق کاتتر فمورال بعد از جراحی ترمیم رباط قدامی زانو، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۳- بررسی تاثیر افزودن دوزهای مختلف وراپامیل به لیدوکائین ۵/۱%جهت بلوک حسی – حرکتی آگزیلاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۴- بررسی تاثیر افزودن دگزامتازول به بیکربنات سدیم و لیدوکائین ۵/۱% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزیلاری و بی دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی،، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۵- اثر پالس رادیوفرکوئنسی داخل مفصلی بر میزان درد و دامنه حرکت مفصل زانو در استئوآرتریت زانو، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

محل کار:

نشانی مطب: تهران – خیابان ستارخان نبش خیابان بهبودی  کوچه الهام پلاک ۶
تلفن تماس : ۰۲۱-۶۶۵۵۱۷۲۲-۶۶۵۵۱۷۲۳
تلفن همراه: ۲ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۰۹۱۰
بیمارستان فوق تخصصی نور افشار، کلینیک فوق تخصصی درد : تهران، میدان باهـنر(نیاوران)،خیابان پور ابتهاج (کاشانک)، خیابان خداوردی، کوچه شهید صادقین (۱۷ غربی)، بیمارستان فوق ¬تخصصی نورافشار
تلفن تماس: ۲۲۸۲۴۰۶۹-۰۲۱
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص): تهران-ستارخان- خیابان نیایش
تلفن تماس:۶۴۳۵۲۱۰۷-۰۲۱
بیمارستان فوق تخصصی پاستور نو، کلینیک فوق تخصصی درد: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش خیابان هشتم، بیمارستان پاسـتور نو
تلفن تماس:۸۸۵۴۹۱۵۴ -۰۲۱

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod