تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو

تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو
دوشنبه 08 ژوئن 2020
۱- روی صندلی بنشینید به طوریکه زانوها حدود ۹۰ درجه خم شده باشد. سپس پاها را به نوبت باز کنید و در حالیکه عضله ران را منقبض می کنید، حدود ۵ ثانیه آن¬را در این وضعیت نگاه دارید. این ورزش باید برای هر پا ۱۰ مرتبه، و در ۳ نوبت صبح، ظهر و شب انجام شود.
تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو
۲- طاقباز روی زمین دراز بکشید یک پا را ۹۰ درجه خم کنید به¬طوریکه کف پا روی زمین باشد. پای دیگر را در حالیکه کاملا صاف و کشیده است ۱۰ سانتی¬متر به آرامی از زمین بلند کرده و به¬مدت ۱۰ ثانیه نگاه دارید. این ورزش باید برای هر پا ۱۰ مرتبه، و در ۳ نوبت در طول شبانه¬روز (صبح، ظهر وشب) انجام شود.
تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو
۳- یک پله به ارتفاع ۳۰ سانتی¬متر پیدا کنید بدون اینکه فشاری به زانوها وارد کنید پاها را به نوبت روی پله قرار دهید و سپس دوباره به حالت اول بازگردید. این ورزش باید، روزی ۳ نوبت (صبح، ظهر، شب) و برای هر پا ۱۰ مرتبه انجام شود.
تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو
۴- به شکم بخوابید سپس یک پا را در حالی¬که زانو کاملا کشیده و صاف است حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی¬متر از زمین بلند کنید و ۳ ثانیه در این حالت نگاه دارید. این ورزش باید، روزی ۳ نوبت (صبح، ظهر، شب) و برای هر پا ۱۰ مرتبه انجام شود.
تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو
۵- پشت به دیوار تکیه داده پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و پاشنه پاهایتان را ۴۰ سانتی¬متر از دیوار فاصله دهید. اکنون در حالی¬که به دیوار تکیه زده اید زانوهایتان را به آرامی طی ۵ ثانیه تا حدود ۹۰ درجه خم کنید و سپس به آرامی به حالت اول برگردید. این ورزش باید، روزی ۳ نوبت (صبح، ظهر، شب) و برای هر پا ۱۰ مرتبه انجام شود.
تمرینات ورزشی تقویت عضلات زانو

ارسال نظر

یک × پنج =

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod